Mimoriadne oznámenie: adresa nového diskusného discord servera Libertywave: https://discord.gg/XnuvezEj

Hlas pravice má ambíciu stať sa strediskom občianskeho aktivizmu, ktorý bude mať za úlohu posunúť nás ku slobodnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. Hlas pravice je hlasom týchto hodnôt a postojov

 

  • osobná zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia
  • sloboda rozhodovať sa ako nakladať so svojim životom
  • rovnosť príležitostí, nie rovnakosť výsledkov
  • výhradná prednosť plodeniu vlastných potomkov pred prisťahovalectvom
  • sloboda od štátnej buzerácie
  • sloboda nakladať s väčšou časťou svojich peňazí
  • charitatívna činnosť vykonávaná slobodne a dobrovoľne, nie z peňazí daňových poplatníkov, ktoré sú minuté úplne neúčinne
  • kultúru si má tvoriť národ, nie úradník, ktorý si myslí, že ho reprezentuje
  • radikálne zjednodušenie daňového systému
  • odstránenie zbytočných prekážok pre začínajúcich podnikateľov

Dúfame, že sa nám podarí presvedčiť čo najviac ľudí aby dali týmto hodnotám a postojom šancu, vďaka čomu by sa presunula moc späť do rúk ľudí.

Archív všetkých vysielaní relácie Hlas pravice nájdete tu: